Pokalskydning

Pokalskydning


Ved vintersæsonens 7 kammeratskabsaftener afholdes også Pokalskydning. Her skydes der om en flot pokal, som blev indkøbt i anledning af årtusindskiftet.


Sponseret af

Ejgild Skræddergaard


Skyderegler for pokalskydningen:


Der må prøveskydes ubegrænset (uden navn).


Der må skydes max. 2 gældende skydninger (med navn) pr. skydeaften.


Inden gældende skydning påbegyndes, skal skiverne påføres navn.


Der kan max. skydes 7 skydninger i sæsonen, hvoraf de 6 bedste er tællende.