Skydning

Skydninger


I selskabet  har vi  følgende skydninger.


Sponsorskydning

Hver kammeratskabsaften skyder vi sponsorskydning.

Der skydes efter forskellige skiver, og der er præmier

skænket af aftenens sponsor til nr. 1 og nr. 2


Pokalskydning

I løbet af vinteren skyder vi om 1 flot pokal sponseret af 

  Ejgild Skræddergaard

 

Kredsskydning

En gang årligt afholdes Kredsskydning.

Skydningen afholdes normalt iden 3. lørdag i januar

Alle 12 selskaber der er tilsluttet 6. kreds bliver indbudt til denne konkurrence, som arrangeres af skiftende selskaber.