Kredsskydning

Kredsskydning


En gang årligt afholdes Kredsskydning. Skydningen afholdes normalt den 3. lørdag i Januar måned. Alle selskaber der er tilsluttet 6. kreds bliver indbudt til denne konkurrence, som arrangeres af skiftende selskaber. Deltagelsen  i skydningen er desværre ikke just overvældende.


Men »Tordenskjolds Soldater« holder traditionen ved lige!


Der skydes i 3 klasser: Dame- Herre- og Veteranklasse

 

I alle klassser kan de enkelte selskaber stille med alle de skytter de vil.

I alle klasser vil det være de 3 bedste resultater fra hvert selskab, derudgør holdresultatet.

I alle klasser vil der være en pokal til det vindende hold, som selv sørger for gravering.


Det resultat man har opnået i holdskydningen, eller som enkeltperson, hvis man ikke er nok til et hold. tæller som individuelt resultat. Det arrangerende selskab sørger for en 1.- 2. og 3. præmie i alle klasser individuelt.


I alle klasser skal der udleveres 5 patroner til prøveskud, samt 20 patroner til gældende skydning.


Skydestillinger:


I Dameklassen skydes med pibe- eller albuestøtte.

I Veteranklassen, som er for alle skytter over 55 år, skydes med pibe-eller albuestøtte.

I Herreklassen, som er for alle skytter, er skydningen fritstående.


Det arrangerende selskab skal sørge for kontrollanter, som overvåger, at ale skydninger foregår korrekt, mens kredsens skydeudvalgsformand skal tilse, at dette sker i tilstrækkeligt omfang, og skal bistå med hjælp ved udregning af resultat samt præmieoverrækkelse.


Hvis et selskab, i forbindelse med kredsskydning, vil tilbyde en form for festskydning, er det helt op til dette selskab, at fastsætte reglerne herfor, samt bestemme præmieantal og størrelse.


Det selskab, som arrangerer kredsskydningen, skal så vidt det er muligt, afholde kredsskydningen den 3. lørdag i januar.